OneTrust demo

Omfattande dataskyddsprogram för GDPR-efterlevnad

Operationalisera ditt dataskyddsprogram

Automatisera registerföring för GDPR

OneTrusts omfattande plattform inkluderar beredskapsutvärderingar, konsekvensbedömningar, automatisering av datakartläggning, webbplatsskanning och efterlevnad av cookie-bestämmelser, hantering av registrerades rättigheter och samtycke, incidentrapportering och hantering av leverantörsrisker.Se demo

Se demo nu!

Varför frågar vi om denna information? Resurserna som vi tillhandahåller på vår webbplats, till exempel produkter och research, utgör OneTrusts immateriella rättigheter. För att skydda dessa immateriella rättigheter ber vi dig att skicka in information om dig själv så att vi kan verifiera din identitet innan du får tillgång till dessa resurser.

Är du intresserad av att prata med en dataskyddsexpert från OneTrust?

Vill du motta e-post från OneTrust om andra resurser, produkter och tjänster? Du kan avprenumerera när som helst.*

Integritetspolicy

Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter i vår integritetspolicy.

Omfattande dataskyddsprogram för att operationalisera GDPR-efterlevnad och Privacy by Design

OneTrusts verktyg för beredskap & ansvarsskyldighet

Beredskap & Ansvarsskyldighet

Utvärdera organisatorisk GDPR-beredskap med hjälp av frågeformulär, prioritera vilka insatser som krävs för efterlevnad och ge insyn till chefer genom detaljerade rapporter.
OneTrusts automatisering av konsekvensbedömningar

Automatisering av konsekvens­bedömningar

Anpassa och distribuera användarvänliga frågeformulär, granska luckor, spåra åtgärdsaktiviteter och skapa rapporter för registerföring.
OneTrusts automatisering av datakartläggning

Automatisering av datakartläggning

Skapa och upprätthåll en ständigt uppdaterad datainventering med visuella kartor över gränsöverskridande dataflöden.
OneTrusts webbplatsskanning & cookie-hantering

Webbplatsskanning & Cookie-hantering

Skanna webbplatser kontinuerligt mot en databas med 5,5 miljoner cookies och hantera enkelt besökares samtycke och preferenser med en cookie-banner och policy-generator.
OneTrusts portal för begäranden från registrerade

Portal för begäranden från registrerade

Samla in begäranden från registrerade direkt i ett webbformulär kopplat till din integritetspolicy och upprätthåll register över alla ärenden baserat på regelspecifika krav.
OneTrusts samtyckeshantering

Samtyckeshantering

Spåra hur samtycke har ställts in, möjliggör för registrerade att återkalla sitt samtycke och upprätthåll en intern registerföring för att adressera frågor som rör efterlevnad.
OneTrusts hantering av leverantörsrisker

Hantering av leverantörsrisker

Upprätthåll en central inventering över leverantörer, överföringar av uppgifter och avtalsförpliktelser med möjligheten att kontinuerligt granska och utföra riskutvärderingar av leverantörens säkerhet.
OneTrusts hantering av incidenter

Hantering av incidenter

Upprätthåll register över incidenter, utvärdera anmälningskrav och analysera övergripande risk kopplat till den underliggande datainventeringen.

Kom igång idag med en 14-dagars gratis testperiod!

Testa gratis