AVG: Drie jaar later

Resource Privacy Management

Drie jaar na de inwerkingtreding van de AVG is het privacy landschap nog steeds complexer dan ooit. De afgelopen 12 maanden hebben nog eens extra bijgedragen aan het privacy bewustzijn. Ontwikkelingen in de Schrems II-zaak en de privacy-implicaties van het Coronavirus hebben een nieuw niveau van compliance aan het licht gebracht voor organisaties. Nu de AVG-regulering drie jaar volledig van kracht is, kijken we naar wat er is veranderd en wat organisaties moeten weten.

 

In deze sessie delen we de belangrijkste lessen die zijn geleerd in dit nieuwe tijdperk van privacy, waaronder inzicht in handhaving en datalekken, en gedachten over de toekomst van privacy. Ook bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen waar organisaties op de hoogte moeten zijn en hoe zij zich daar actief op kunnen voorbereiden.

 

De key takeaways zijn onder meer:

  • De belangrijkste AVG-gerelateerde privacy trends van het afgelopen jaar en hoe organisaties deze ontwikkelingen hebben beheerd
  • Een vooruitblik op de implicaties van lopende privacy ontwikkelingen rondom de AVG

Watch Video

Note: All fields marked with * are required

I’d like email updates on local events, news, resources and products to stay connected with the OneTrust community. Unsubscribe at any time.

I’d like a solution expert to provide product information or show me a custom demo of the OneTrust platform

How would you like us to contact you?

Privacy Notice

You can learn more about how we handle your personal data and your rights by reviewing our privacy notice.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You Might Also Be Interested In


WEBINAR | JULY 6, 2022
Ethics and Compliance

Evaluating Hotline Vendor Compliance with the EU Whistleblower Protection Directive

WEBINAR | JULY 6, 2022
Ethics and Compliance

Hotline Reporting Under the EU Whistleblower Protection Directive: New & Crucial Challenges

WEBINAR | JULY 6, 2022
Ethics and Compliance

Whistleblower Retaliation Under the EU Whistleblower Protection Directive: The Reverse Burden of Proof

WEBINAR | JULY 6, 2022
Ethics and Compliance

A Hotline Innovation Masterclass: Communications, Awareness & Confidentiality

WEBINAR | JULY 6, 2022
Ethics and Compliance

The EU Whistleblower Protection Directive: The Vital Few Actions You Must Take

WEBINAR | JULY 6, 2022
Ethics and Compliance

GDPR & the EU Whistleblower Protection Directive

WEBINAR | JULY 6, 2022
Ethics and Compliance

Hotline reporting Under the EU Whistleblower Protection Directive: Unseen Consequences, Issues & Practicalities

WEBINAR | JULY 6, 2022
Ethics and Compliance

Essential Processes & Process Management Your Organization Will Need

Onetrust All Rights Reserved