ความช่วยเหลือจาก OneTrust


OneTrust นำเสนอชุดโซลูชันเทคโนโลยีที่ครบครันเพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ PDPA ของประเทศไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น OneTrust ทำให้องค์กรต่างๆ นำข้อกำหนดของ PDPA มาปรับใช้ในเชิงปฏิบัติและสร้างเป็นระบบอัตโนมัติในโซลูชันสำหรับสิทธิของเจ้าของข้อมูล การจัดการความยินยอม และการควบคุมดูแลความเป็นส่วนตัว 

Green and Black Stack of Books Icon for Prepare for the PDPA card

งายวิจัยและความพร้อมของ PDPA

วัดอันดับปัจจุบันของคุณและสร้างโปรแกรมการคุ้มครองข้อมูลเพื่อยึดมาตรฐานในการปฏิบัติตาม PDPA

Consumer Rights Scale Icon for Manage PDPA Data Subject Rights and Consent

โซลูชันสำหรับสิทธิของเจ้าของข้อมูลและการจัดการความยินยอมตาม PDPA

สร้างระบบอัตโนมัติของการตอบสนองต่อคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและการเก็บรวบรวมความยินยอมที่ถูกต้อง

Green Checkmarks with Black Circles Icon for Streamline PDPA Data Privacy Governance Card

โซลูชันสำหรับการควบคุมดูแลความเป็นส่วนตัวตาม PDPA

สำรวจกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อปรับการรวบรวมข้อมูลให้เหมาะสม กำหนดความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ และสร้างระบบอัตโนมัติเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

งายวิจัยและความพร้อมของ PDPA


เข้าดูงานวิจัยและแนวทางที่เกี่ยวกับ PDPA ของประเทศไทย 

<PDPA §§ 8, 16>

เข้าดูที่จัดเก็บแบบรวมศูนย์ของทรัพยากรต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยข้อความฉบับเต็มของ PDPA, บทสรุป, คู่มือ และแนวทางข้อบังคับ ติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการปรับแก้ ข่าวสาร และการพัฒนาล่าสุดจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC). 

PDPA Research and Benchmark Assessment Summary Reporting and Recommendations Screen

วัดความมีประสิทธิภาพของโปรแกรมของคุณและเทียบวัดระดับความพร้อมของคุณต่อ PDPA

<PDPA § 5>

นำเครื่องมือวัดความรู้และเทียบวัดระดับมาใช้ประเมินความมีประสิทธิภาพของโปรแกรมของคุณ ระบุหา ช่องโหว่ในการปฏิบัติตาม PDPA ของคุณ และวัดความคืบหน้าของคุณเป็นระยะ ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยล่าสุดเพื่อตรวจสอบปฏิบัติการของคุณในบริบทของ PDPA และมาตรฐานการปฏิบัติตามในระดับสากล ตลอดจนเปรียบเทียบความพร้อมของคุณกับองค์กรอื่นๆ 

โซลูชันสำหรับสิทธิของเจ้าของข้อมูลและการจัดการความยินยอมตาม PDPA


รักษาสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

<PDPA § 23>

เลือกจากไลบรารีของแบนเนอร์คุกกี้เริ่มต้นของเราซึ่งแสดงข้อความที่เฉพาะเจาะจงตาม PDPA ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของเซสชั่นให้แสดงแบนเนอร์คุกกี้ที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยรูปแบบความยินยอมที่เหมาะสมตามตำแหน่งของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ นำการสแกนของเว็บไซต์และแอปบนมือถือมาใช้ควบคุมการติดตาม การปรับแต่งเฉพาะบุคคล และคุกกี้ของบุคคลที่สามได้ 

Consent Dashboard

ติดตามความยินยอมที่ตรวจสอบยืนยันได้เพื่อหลีกเลี่ยงการประมวลผลข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

<PDPA § 19>

ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ PDPA สำหรับการเก็บรวบรวมความยินยอมที่ถูกต้อง และผนวกรวมเข้ากับเอกสารความยินยอมจากจุดเก็บรวบรวมทั้งหมดเพื่อสร้างบันทึกโดยละเอียดและสร้างรายงานความยินยอมในกรณีที่มีการสอบถามตามข้อบังคับ กำหนดค่าศูนย์ควบคุมค่ากำหนดแบบรวมศูนย์เพื่อลดการเลือกปฏิเสธ ในขณะที่ยังคงเปิดให้เจ้าของข้อมูลเพิกถอนความยินยอมและเปลี่ยนการตั้งค่ากำหนดของตนได้ 

Data Subject Requests Example Screen

รักษาความปลอดภัยของการสื่อสารและการประมวลผลเพื่อตอบสนองคำขอจากเจ้าของข้อมูล

<PDPA §§ 30, 33>

สร้างระบบอัตโนมัติเพื่อตอบสนองต่อคำขอของเจ้าของข้อมูลในทุกขั้นตอนด้วยเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูลแบบกำหนดเป้าหมาย ระบุตำแหน่งข้อมูลภายในระบบของคุณได้อย่างรวดเร็วและใช้ลำดับการทำงานในการตอบสนองตาม PDPA เพื่อตอบสนองต่อคำขอ จัดทำเอกสารการยกเว้น และลดงานที่ไม่จำเป็น 

โซลูชันสำหรับการควบคุมดูแลความเป็นส่วนตัวตาม PDPA


ปรับประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสำรวจความเสี่ยงในธุรกิจของคุณ

<PDPA §§ 37, 40>

นำการประเมินผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัว (PIA) สำหรับ PDPA มาใช้เพื่อทำการลดขนาดข้อมูลและจำกัดจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน PDPA และนโยบายภายในองค์กรของคุณ บันทึกติดตามแนวปฏิบัติของคุณ พร้อมทำเครื่องหมายและให้คะแนนความเสี่ยงแก่การตอบสนองที่ไม่สอดคล้องกับ PDPA หรือกระบวนการภายในของคุณโดยอัตโนมัติ  

เพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) ด้วยการแมปข้อมูล

<PDPA §§ 41, 42>

เพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของคุณด้วยสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาและติดตามคุณลักษณะสำคัญเมื่อทำการแมปข้อมูลเพื่อปฏิบัติตาม PDPA ซึ่งรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศและการถ่ายโอนให้กับบุคคลที่สาม นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากการนำเข้าแบบกลุ่มเพื่อแนบองค์ประกอบข้อมูลที่ระบุใน PDPA กับข้อมูลที่มีอยู่แล้วได้ด้วย​ 

ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม

<PDPA § 27>

การจัดเก็บเอกสารของผู้จัดจำหน่ายและกระแสข้อมูลระหว่างองค์กรของคุณเพื่อวัดผลการปฏิบัติตาม PDPA นำการควบคุมไปปรับใช้ตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าของคุณตั้งแต่ซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการ ไปจนถึงผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ขยายความพยายามในการเข้าถึงและลบข้อมูลจากบุคคลที่สาม  

Incidents and Breach Response Example Screen

เตรียมพร้อมรับการละเมิดด้วยเทมเพลตการจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

<PDPA § 37>

ใช้แนวทางเชิงรุกกับการจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และลดความเสี่ยงและผลกระทบในเชิงลบอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีการละเมิด

เพิ่มประสิทธิภาพให้การตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และปรับให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในการแจ้งเตือน

<PDPA §§ 37, 40>

วิเคราะห์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้วยเทมเพลตการประเมินการแจ้งเตือนถึงการละเมิดข้อมูลในตัว ใช้ประโยชน์จากลำดับงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การตอบสนอง ปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านการรักษาความปลอดภัยของ PDPA และดำเนินการตามข้อกำหนดการแจ้งเตือนถึงการละเมิดภายใน 72 ชั่วโมง

เร่งความเร็วในการปฏิบัติตาม PDPA ด้วย OneTrust

นำข้อกำหนดของ PDPA มาปรับใช้ในเชิงปฏิบัติและสร้างระบบอัตโนมัติ พร้อมเร่งความเร็วในการปฏิบัติตามข้อบังคับด้วยโซลูชันเทคโนโลยีของ OneTrust

ขอการสาธิต

ทรัพยากรสำหรับ PDPA


บล็อก

สิทธิของเจ้าของข้อมูลตาม PDPA ของไทย: สิ่งที่คุณควรรู้

+ ดูทรัพยากร

เว็บบินาร

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย: สิ่งที่คุณต้องรู้:

+ ดูทรัพยากร

รายการตรวจสอบ

สิ่งที่องค์กรของคุณต้องมีเพื่อปฏิบัติตาม PDPA

+ ดูทรัพยากร
Onetrust All Rights Reserved