Společnost OneTrust zakoupila firmu DataGuidance. Do své technologie tak zakomponovala stovky zákonů na ochranu osobních údajů

Nová platforma obohacuje stávající technologii, která je výhradně zaměřená na řízení ochrany osobních údajů,
o aktuální a důkladný systém ochrany a zabezpečení dat

LONDÝN – 11. BŘEZNA 2019. OneTrust, firma s největší a nejrozšířenější technologií řízení ochrany osobních údajů, dnes oznámil, že zakoupil společnost DataGuidance, platformu poskytující aktuální a podrobnou soustavu regulačních nařízení o ochraně osobních údajů a zabezpečení vyplývajících z jejich výzkumu. Technologická platforma DataGuidance je on-line systém, který nabízí stovky indexovaných zákonů a nařízení o ochraně osobních údajů a globálním zabezpečení uspořádaných do kategorií, v nichž lze snadno vyhledávat. K dispozici je i přes deset tisíc šablon, doporučení, judikatur a dalších zdrojů. Platforma DataGuidance se opírá o 20 letech tržních zkušeností. Je vybudovaná na jedinečných zkušenostech s globálním dosahem a průběžně se aktualizuje. Svými poznatky ji obohacuje přes 500 právních zástupců ze 300 soudních oblastí, specializovaných ve sféře ochrany osobních údajů. Přispívá do ní také 15 vnitropodnikových právních zástupců, kteří zkoumají související nařízení a denně přidávají nové poznatky a upozornění.

Spojení OneTrust a DataGuidance tak umožňuje klientům využívat aktuálních informací z neustále se měnícího prostředí právních nařízení po celém světě a používat nástroje, které je umí implementovat a také monitorovat jejich dodržování v podnikovém prostoru. Je to jediné řešení, jež nabízí oddělením ochrany dat nástroje, s nimiž mohou efektivně sledovat a řídit komplexní a proměnlivé klima ochrany osobních údajů, zabezpečení a dodržování postupů na omezení rizik vycházející z aktivit třetích stran. Platforma je ode dneška všeobecně dostupná. Zákazníci se mohou zaregistrovat do prostředí DataGuidance přímo ve OneTrust. Doporučení od DataGuidance jsou nyní zaintegrovaná přímo do nástrojů OneTrust, takže je mohou organizace využívat na dodržování nařízení vycházejících se stovek globálních zákonů a soustav ochrany údajů a zabezpečení dat, jako je zákon o ochraně osobních údajů spotřebitele ve státu Kalifornie, brazilský zákon o ochraně osobních údajů, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie a všechny derogace týkající se států Evropské unie.

Přes akvizici společnosti DataGuidance nyní poskytuje OneTrust služby přes 2,5 tisícům zákazníků na celém světě, mezi které patří velké i malé firmy z více než 100 států. Stará se o ně náš vnitropodnikový tým 700 zaměstnanců, jež pracují na plný úvazek v šesti světových lokalitách. S technologickou platformou, již průběžně aktualizuje přes 300 zdrojů VaV, je OneTrust ve svém oboru nejvýkonnějším snadno využitelným systémem řízení ochrany osobních dat, který je na trhu k dispozici. Náš sloučený tým má nyní přes 20 vnitropodnikových odborníků na výzkum ochrany osobních údajů, jež je v kontaktu s dalšími 500 právníků z více než 300 soudních oblastí. Společně pracují na uplatnění stovek aktualizací zákonů a právních rámců. Navíc má OneTrust k dispozici v rámci své platformy i přes deset tisíc šablon, doporučení, judikatur a dalších zdrojů.

„Společnosti potřebují řešení, která jim pomohou dodržovat nařízení ONOOÚ a mnoho dalších zákonů o ochraně osobních údajů, jež pocházejí ze stovek sektorů a soudních oblastí, a navíc se neustále mění,“ říká Kabir Barday, ředitel společnosti OneTrust a certifikovaný člen FIP (Fellow of Information Privacy) firmy OneTrust. „Takové řešení vzniklo právě ze spojení OneTrust a DataGuidance. Posoudili jsme všechny zainteresované hráče, které trh má, a bylo nám jasné, že v jejich popředí stojí se svými vnitropodnikovými odborníky, globální sítí spolupracovníků, úžasnou základnou klientů, jež navíc společnosti dávají vysoké ohodnocení, právě DataGuidance. Je to firma, která neposkytuje jen nástroje vyhledávání, ale i technologii, která všechny informace uspořádává, a tak je snadné spojit jejich rozsáhlou znalostní databázi s nejpoužívanější platformou na řízení ochrany osobních údajů, s technologií OneTrust.“

„Naším záměrem v DataGuidance bylo poskytovat klientům podrobné a aktuální informace pocházející z výzkumu v oblasti regulací a zákonů ochrany osobních údajů na celém světě. Dnešní akvizice spojuje dvě přední technologie, které zásadně pomohou splňovat nároky na globální dodržování požadavků ochrany dat,“ řekl David Longford, ředitel společnosti DataGuidance. „Máme společné cíle a zájmy pomáhat našim zákazníkům, takže nám spojení platformy DataGuidance, jejího týmu a sítě spolupracovníků a zákazníků s firmou OneTrust dělá opravdu radost.“

Hlavní podílník společnosti DataGuidance prohlásil: „ Jsem ze spojení DataGuidance s OneTrust nadšený.“ Lindsey Greig, zakladetel podniku, věřil, že bude mít DataGuidance globální dosah v oblasti znalostí o ochraně osobních údajů. Dnes se to stalo skutečností.“  Akcionáři byli o prodeji obeznámeni firmou Quercus Corporate Finance.

Týmy OneTrust and DataGuidance se zúčastní akce IAPP Data Protection Intensive  ve  Spojeném království 13. a 14. března. Najdete je na stanovištích č. 6 a 20, kde budou odpovídat na otázky klientům, partnerům a budoucím zákazníkům. Další informace najdete na stránce OneTrust.com, kde si můžete vyžádat i demo softwaru řízení ochrany osobních údajů OneTrust, anebo zašlete požadavek e-mailem na adresu [email protected].

OneTrust, DataGuidance, PrivacyConnect a PrivacyTech jsou zapsané ochranné známky nebo ochranné známky společnosti OneTrust, LLC ve Spojených státech amerických a dalších soudních jurisdikcích.

 

O společnosti OneTrust

OneTrust je největší a nejpoužívanější platforma s technologií, která řídí ochranu osobních údajů, bezpečnost a omezování rizik vycházejících se spolupráce s třetími stranami. Podle hodnocení The Forrester New Wave™  je firma OneTrust se svým sofwarem GDPR and Privacy Management Software, Q4 2018 „na čele v oblasti vizionářství a realizace.“ Společnost Fast Company zase označila OneTrust za jednu z nejinovativnějších společnosti na světě pro rok 2019.

Platformy OneTrust používá přes 2 500 klientů, mezi které patří velké i malé firmy ve 100 zemích, na implementaci programů, jež se starají o ochranu osobních údajů, zabezpečení a řízení rizikových aktivit třetích stran, dále na automatické generování záznamů, se kterými snadno prokážou dodržování zásad regulačních nařízení o ochraně osobních údajů. Mezi ty patří evropské ONOOÚ (GDPR), kalifornský zákon o ochraně osobních údajů spotřebitele (CCPA), brazilské nařízení LGPD a stovky dalších zákonů o ochraně osobních údajů.

Platforma OneTrust, která se snadno ovládá, je cenově dostupným způsobem, jak zajistit následující požadavky vyplývající ze stávajících nařízení: výkonnostní testování vyspělosti ochrany osobních údajů, záznamy o zpracování údajů, posuzování vlivu na ochranu osobních údajů, řízení rizikových aktivit uživatelů třetí strany, schopnost reagovat na incidenty a porušení nařízení, záznamy o zpracování údajů, řízení uživatelských preferencí, management souhlasů, skenování webových stránek a dodržování nařízení o souhlasu se soubory cookie, skenování mobilních aplikací, řízení práv subjektu údajů / práva spotřebitelů a řízení zásad a vyhlášek. Software, který má 44 patentů, tvoří celek s dalšími více než 200 technologickými partnery a je dostupný ve víc než 60 jazycích. Lze jen nasadit v cloudu i místním prostředí.

Inteligence platformy staví na datech DataGuidance by OneTrust, rozsáhlém souhrnu aktuálních informací o ochraně osobních údajů a regulačních nařízení, doporučení, šablon, judikatur a analýz. V systému jsou zahrnuty stovky globálních zákonů o ochraně osobních údajů a soustav týkajících se zabezpečení, jako je standard ISO27001. O aktualizaci databáze se denně stará přes 20 vnitropodnikových odborníků na ochranu údajů spolu se sítí více než 500 právníků z více než 300 soudních jurisdikcí, kteří jsou aktivně zapojeni do regulačního programu OneTrust.

Na spokojenosti zákazníků OneTrust se službami, kteří je ocenili 95 %, se podílí přes 100 vnitropodnikových zdrojů implementace ochrany osobních údajů a podpory. Klienti mají možnost se obrátit i na více než 1 000 externích jednotlivců, kteří prošli školením, složili test a jsou držiteli certifikátu OneTrust Certified Privacy Management Professional.

Společenství OneTrust Global Privacy Community zaměřené na technologii ochrany osobních údajů je největším, neaktivnějším a globálně nejdostupnějším svého druhu. OneTrust pořádá každoročně přes 400 akcí, na kterých se setká přes 10 000 odborníků. Vyměňují si nejosvědčenější postupy a představují nejnovější inovační technologie, jež jsou hnacím motorem globálního dodržování nařízení o ochraně údajů. Patří sem školení PrivacyConnect ve více než 80 lokacích po celém světě a globální konference uživatelů PrivacyTECH.

700 zaměstnanců OneTrust pracuje v Atlantě, v Londýně a dalších pobočkách
v Bangaloru, Melbourne, Mnichově a v Hongkongu. Více informací najdete na stránce OneTrust.com nebo přes LinkedIn, Twitter a Facebook.

 

O platformě DataGuidance by OneTrust

DataGuidance by OneTrust je aktuální a komplexní platforma výzkumu regulačních nařízení o ochraně osobních dat a zabezpečení, která staví na 20 letech výzkumu globálních zákonů této oblasti. DataGuidance nabízí stovky zákonů týkajících se globální ochrany osobních údajů a přes 10 000 dalších zdrojů poskytujících zákazníkům důkladně prozkoumané informace, zkušenosti a perspektivy z oblasti globálních předpisů na ochranu dat, jež se neustále mění. Více informací najdete na stránce DataGuidance .