Ta en rundtur på OneTrust-plattformen Se demo

Demonstrera efterlevnad & ansvarsskyldighet

Utvärdera organisatorisk GDPR-beredskap med hjälp av frågeformulär, prioritera vilka insatser som krävs för regelefterlevnad, ge insyn till chefer genom detaljerade rapporter, och demonstrera efterlevnad av lagen i händelsen av en inspektion.

GDPR artiklar 5 & 24

OneTrust GDPR beredskapsutvärdering
OneTrust automatisering av PIA & DPIA

Operationalisera ditt dataskyddsprogram

Välj mellan flera fördefinierade frågeformulär för förhandsgranskning och konsekvensbedömning, eller importera och skräddasy ditt egna formulär. Konfigurera arbetsflöden för riskspårning, distribuera frågeformulär, samla in information och analysera risker. Tilldela enkelt uppföljningsuppdrag och skapa en korrekt registerföring.

GDPR artiklar 25, 35 & 36

Skapa ett behandlingsregister för artikel 30

Samla in uppgifter till inventeringen över dataflöden genom enkäter, skanningsteknologier, workshops, eller genom en massimport. När uppgifterna väl har samlats in, skapa automatiskt en ständigt uppdaterad inventering och visuella kartor över gränsöverskridande överföringar.

GDPR artiklar 6, 30 & 32

OneTrust automatisering av datakartläggning
OneTrust webbplats-skanning & cookie-hantering

Möt e-Privacy-krav

Skanna kontinuerligt alla dina webbplatser och kategorisera automatiskt cookies och spårningsteknik mot en databas med 5,5 miljoner cookies. Hantera samtycke och preferenser på ett enkelt sätt med en mycket anpassningsbar cookie-banner och policy-generator.

GDPR artiklar 7, 21 & ePrivacy förslag på förordning

Möjliggör för användare att begära sina personuppgifter

Samla in begäranden från registrerade genom ett webbformulär direkt kopplat till din integritetspolicy. Upprätthåll ett register över begäranden, länka det till din datakartläggning, och skapa en korrekt dokumentation i händelse av en inspektion.

GDPR artiklar 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 & 21

OneTrust portal för begäranden från registrerade
Demonstrera efterlevnad av samtyckesbestämmelser

Demonstrera efterlevnad av samtyckesbestämmelser

Bädda in samtyckeshanteringen direkt på din organisations webbplats, i enheter eller interna system, genom att samla in transaktioner på ett standardiserat sätt. Ge registrerade tillgång till sina personuppgifter, samt möjligheten att ta tillbaka samtycke, och upprätthåll ett internt samtyckesregister.

GDPR artikel 7

Granska och åtgärda leverantörsrisker

Genomför leverantörsbesiktningar under uppstartsperioden, samt uppföljningskontroller baserade på ett riskschema. Skicka leverantörsutvärderingar direkt till tredje part och skapa ett register över alla dina leverantörer och säkerhetsförpliktelser.

GDPR artiklar 24, 28, 29 & 46

Granska och åtgärda leverantörsrisker
Förbered ett arbetsflöde för incidentmeddelanden

Förbered ett arbetsflöde för incidentmeddelanden

Bygg en systematisk process för att dokumentera en incident, undersök om det har resulterat i en personuppgiftsincident och analysera skadan för individen, samt om det är nödvändigt att anmäla händelsen till tillsynsmyndigheten eller de registrerade.

GDPR artiklar 33 & 34

OneTrust produktblad Ladda ner

Hur vi är annorlunda

Globalt team | Omfattande plattform | Används av 1 500+ företag

Omfattande tekniska moduler i ett program

Programvara du kan växa med - inte ifrån - med en modulär och integrerad plattform, och med stöd från ett stort ingenjörsteam med dataskyddsexpertis.

Stort och snabbväxande globalt team

Delat huvudkontor mellan Europa och USA, med ett globalt flerspråkigt team med närmare 200 anställda, och produkter tillgängliga på över 30 språk.

Flexibel och användarvänlig programvara

Med hjälp av det enkla gränssnittet kan du anpassa frågeformulär, rapporter och inställningar, vilket skapar en flexibel lösning för kartläggning av data.

Dataskyddsexpertis och kontinuerliga uppdateringar

Kunskap uppbackad av jurister, dataskyddsexperter och ett dedikerat researchteam.

Skalbar plattform som används av 1 500+ företag

Sofistikerad produktarkitektur gör det enkelt att hantera matriserade organisationer över juridiska entiteter, företagsgrupper, fusioner eller förvärv.

Globalt team av konsulter och utbildningsexperter

Ett stort team av dataskydds-, juridiska-, implementerings- och projektledningsexperter tillgängliga globalt.

Flexibilitet genom molnbaserad eller lokal användning

Kan användas som molntjänst inom EU eller lokalt, med möjligheten att enkelt byta mellan alternativen om behovet uppstår.

Globala PrivacyConnect workshops och partners

Ett stort utbud av globala workshops om bästa praxis för regelefterlevnad och ett brett, globalt nätverk av juristbyråer och konsultpartners.

Ekosystem av tekniska integrationer

Öppna API-ramverk för integration med befintliga system och den enda officiellt certifierade RSA-partnern (Ready Technology).

Verktyg för
IAPP-medlemmar

Gratisversioner av beredskapsutvärderingar, konsekvensbedömningar, verktyg för datakartläggning och cookie-hantering för IAPP:s globala community.